BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Zmiany w systemie pełnienia dyżurów SAR
01.10.2015
Od 1 października w całodobowej gotowości do działań ratowniczych nad obszarami morskimi utrzymywany jest jeden śmigłowiec. Dyżur w krajowym systemie ratownictwa morskiego i lotniczego będzie pełniony na lotnisku w Darłowie.

W związku z ograniczoną liczbą maszyn w wersji ratowniczej oraz koniecznością intensyfikacji szkolenia ich załóg, od 1 października, w całodobowej gotowości do działań SAR (poszukiwawczo-ratowniczych) nad obszarami morskimi i lądowym pasie nadmorskim utrzymywany jest jeden śmigłowiec. Dyżury pełnione będą na przemian przez załogi śmigłowców W-3RM Anakonda i Mi-14PŁ/R. Tak jak dotychczas system ratownictwa w polskiej strefie odpowiedzialności SAR na Bałtyku wspierać będzie załoga samolotu patrolowego Bryza pełniąca dyżur na lotnisku w Siemirowicach koło Lęborka.

  


Przywrócenie pełnienia dyżurów śmigłowców ratowniczych na dwóch lotniskach jednocześnie planowane jest po zakończeniu modernizacji i wdrożeniu do służby maszyn typu W-3 znajdujących się obecnie w zakładach PZL - Świdnik.


W latach 2008–2010, z powodu wyczerpania resursu, z eksploatacji w lotnictwie morskim wycofano trzy śmigłowce ratownicze Mi-14PS. W związku z tym Marynarka Wojenna podjęła decyzję o przystosowaniu do wykonywania zadań SAR dwóch maszyn w wersji zwalczania okrętów podwodnych. W okresie końcowego etapu ich przebudowy i wdrażania do służby wprowadzono naprzemienny system pełnienia dyżurów ratowniczych, od 1 do 20 dnia każdego miesiąca na lotnisku w Gdyni Babich Dołach a następnie, do końca każdego miesiąca, na lotnisku w Darłowie. Po zakończeniu szkolenia załóg zmodernizowanych śmigłowców, które otrzymały oznaczenie Mi-14PŁ/R, 1 lipca 2011 roku rozpoczęły one pełnienie dyżurów w krajowym systemie ratownictwa morskiego i lotniczego. Wówczas powrócono również utrzymanie w całodobowej gotowości dwóch śmigłowców, na lotniskach w Gdyni i Darłowie.


Na początku ubiegłego roku Inspektorat Uzbrojenia podpisał z zakładami lotniczymi PZL – Świdnik umowę na modyfikację pięciu najstarszych śmigłowców Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej typu W-3. Prace unifikujące je do jednolitej wersji wyposażenia W-3WA i W-3WARM są między innymi realizowane na trzech przekazanych do zakładów maszynach ratownictwa morskiego Anakonda. Zakończenie procesu modernizacji planowane jest na kwiecień 2016. Dodatkowo w ubiegłym roku z eksploatacji wycofano Anakondę użytkowaną na podstawie porozumienia z przedsiębiorstwem LOTOS Petrobaltic S.A. Powodem jej wycofania była decyzja ww. firmy o rozwiązaniu porozumienia o współpracy z Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Zakończenie eksploatacji czterech śmigłowców (trzech Mi-14PS i jednego W-3RM Anakonda) oraz przekazanie do modernizacji w zakładach lotniczych kolejnych trzech maszyn W-3RM, spowodowało, że Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej dysponuje obecnie pięcioma maszynami w wersji ratowniczej: trzema W-3RM Anakonda oraz dwoma większymi Mi-14PŁ/R.

Decyzja o czasowym zawieszeniu pełnienia dyżurów na dwóch lotniskach jednocześnie podyktowana jest koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu wyszkolenia załóg realizujących zadania SAR w morzu a także utrzymania ciągłości procesu szkolenia ich następców.

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych