BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Ćwiczenia osłony transportu morskiego
06.03.2017
Osłona szlaków żeglugowych i niedopuszczenie do blokady portów to główne zadanie każdej floty wojennej. Na co dzień drogą morską prowadzona jest wymiana handlowa oraz ruch pasażerski.

W sytuacji kryzysowej to najefektywniejsza droga dostarczenia wsparcia sojuszniczego i surowców strategicznych. Dlatego od bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych w dużej mierze zależy niezakłócony rozwój gospodarki każdego państwa morskiego.


Dzisiaj (poniedziałek, 6 marca) na Bałtyku rozpoczynają się ćwiczenia Okrętowej Grupy Zadaniowej (OGZ). Ich zasadniczym celem jest doskonalenie prowadzenia operacji osłony transportu morskiego. Działania jednostek 3. Flotylli Okrętów w ramach OGZ potrwają do najbliższego czwartku. Będą to głównie ćwiczenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych, którymi dostarczane są surowce i towary o znaczeniu strategicznym. Inaczej mówiąc, okręty będą tworzyć swoistego rodzaju parasol bezpieczeństwa dla poruszającego się po morzu transportu. Dzisiaj Port Wojenny w Gdyni opuściły: okręt rakietowy ORP Grom i okręt podwodny ORP Sęp. Z okrętami współpracować będzie także lotnictwo morskie, w tym śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ i pokładowy SH-2G, samoloty patrolowo-rozpoznawcze Bryza oraz samoloty Sił Powietrznych typu MiG-29. Działania sił głównych będą zabezpieczać: zbiornikowiec ORP Bałtyk oraz okręt ratowniczy ORP Lech.


Podczas manewrów załogi okrętów przećwiczą manewrowanie w szykach oraz procedury prowadzenia łączności, będą monitorować szlaki żeglugowe oraz sytuację powietrzną. Przećwiczą osłonę transportu morskiego przed atakami z powietrza oraz atakami okrętów nawodnych i podwodnych. Prowadzić będą również strzelania artyleryjskie. W trakcie działań okręty przetrenują elementy zaopatrywania w morzu, tzw. RAS (ang. Replenishment at Sea). Równolegle do działań bojowych prowadzone będą symulowane akcje ratownicze z udziałem między innymi specjalistycznych grup nurkowych.


Załogi samolotów i śmigłowców Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej realizować będą zadania rozpoznania akwenów znajdujących się poza zasięgiem, środków radiolokacyjnych okrętów. Będą wskazywać potencjalne cele do przeprowadzenia symulowanego ataku zarówno dla okrętów jak i wydzielonych sił Morskiej Jednostki Rakietowej. Będą także prowadzić operację osłony szlaków żeglugowych przed atakami spod wody oraz działania pozorujące zagrożenia asymetryczne z powietrza.


Dziennie na Bałtyku przebywa od 2 do 3 tysięcy jednostek co statystycznie stanowi blisko 15% globalnego transportu morskiego. Prowadzona jest wymiana handlowa, transfer surowców oraz ruch pasażerski. W polskich portach przeładowywanych jest średnio ok. 70 milionów ton ładunków rocznie. Tylko jeden kontenerowiec jest w stanie dostarczyć jednorazowo ponad 15 tysięcy kontenerów, a na jednym wycieczkowcu może być ponad 3 tysiące pasażerów To tylko wybrane przykłady rosnącego znaczenia transportu morskiego.


To dlatego scenariusze ćwiczeń Marynarki Wojennej skupiają się na operacjach związanych z osłoną i obroną morskich szlaków komunikacyjnych, utrzymaniem panowania na morzu i niedopuszczeniem do blokady morskiej kraju, która oznaczałaby odcięcie od źródeł zaopatrywania. Wiele ćwiczeń obejmuje zatem przeciwdziałanie atakom z wody i powietrza oraz atakom okrętów podwodnych. W ich trakcie prowadzone są operacje antyterrorystyczne, antypirackie, a także operacje stabilizacyjne, wymuszania pokoju czy humanitarne. Manewry o takim charakterze są także kluczowe dla tworzenia atmosfery bezpieczeństwa na morzu koniecznej dla niezakłóconego rozwoju transportu i handlu morskiego.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych