BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Metodyczne zwalczanie okrętów podwodnych
16.03.2017
Weryfikacja procedur szkolenia bojowego to główny cel wczorajszych lotów metodycznych w Darłowskiej Grupie Lotniczej. W lotach na poligon morski w rejonie Ustki uczestniczyli piloci-instruktorzy śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ.

Piloci–instruktorzy Darłowskiej Grupy Lotniczej zweryfikowali wczoraj procedury szkolenia wybranych elementów zastosowania bojowego śmigłowców Mi-14PŁ. Pierwszym z nich było niszczenie celów podwodnych przy wykorzystaniu bomb głębinowych PŁAB-250-120. Drugim – poszukiwanie zanurzonego okrętu podwodnego przy pomocy stacji hydroakustycznej.

W trakcie takich lotów doświadczeni instruktorzy-metodycy kontrolują poprawność procedur szkolenia stosownych przez pozostałych instruktorów. Po zakończeniu lotów metodycznych opracowywane są wnioski oraz zalecenia dotyczące organizacji i zabezpieczenia lotów a także szczegółów szkolenia w powietrzu w wybranych elementach pilotażu, w tym przypadku wykorzystywanych podczas szkolenia na zastosowanie bojowe. Efekt końcowy to weryfikacja i ujednolicenie procedur szkolenia personelu lotniczego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykonywanych zadań.

Śmigłowce Mi-14PŁ to maszyny wyposażone w specjalistyczne systemy wykrywania i śledzenia okrętów podwodnych: stację hydroakustyczną, detektor anomalii magnetycznych oraz wyrzucane pławy radiohydroakustyczne. Posiadają również systemy wspierające przeprowadzenie skutecznego ataku. Czternastki mogą być uzbrojone zarówno w bomby głębinowe jak i torpedę MU-90. W skład ich załogi wchodzi dwóch pilotów, technik pokładowy oraz nawigator-operator systemów poszukiwawczo-uderzenowych pełniący funkcję oficera taktycznego. Darłowska Grupa Lotnicza wykorzystuje obecnie cztery tego typu maszyny. Pozostałe cztery wycofano z eksploatacji z powodu wyczerpania resursu.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych