BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Rozpoczyna się największe ćwiczenie BLMW w tym roku
18.09.2017
Zwalczanie okrętów podwodnych, poszukiwanie i ratownictwo, naprowadzanie na cel, koordynacja akcji ratowniczej z powietrza oraz rozpoznanie obszarów morskich. To zadania jakie będą realizowane w trakcie tegorocznego ćwiczenia Kormoran - 17.

Największe tegoroczne ćwiczenie lotników morskich rozpoczyna się dzisiaj, 18 września i potrwa do piątku, 22 września. Wydzielone do wykonywania zadań lotniczych załogi samolotów i śmigłowców BLMW współpracować będą z jednostkami 3. Flotylli Okrętów oraz 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, realizującymi w tym samym czasie zadania, w ramach własnych ćwiczeń pod kryptonimami Ostrobok-17 i Wargacz-17. Wśród nich będzie okręt podwodny, fregata rakietowa, okręt ratowniczy, okręt szkolny z 3. Flotylli Okrętów oraz trałowce z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Podczas epizodów poszukiwawczo-ratowniczych (W-3WARM) zaplanowano współpracę z jednostką interwencyjno-pościgową Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Główne epizody ćwiczenia realizowane będą na poligonach morskich rozmieszczonych wzdłuż całego wybrzeża. Wśród nich zaplanowano poszukiwanie rozbitków w wodzie i podejmowanie poszkodowanych z pokładów okrętów (Mi-14PŁ/R i W-3WARM), wsparcie poszukiwań i działań ratowniczych prowadzonych przez załogi śmigłowców przez załogę samolotu patrolowego (An-28B1R), zwalczanie okrętów podwodnych prowadzone śmigłowcami bazowania lądowego (Mi-14PŁ) i pokładowymi (SH-2G). Załogi śmigłowców pokładowych ćwiczyć będą także zwalczanie okrętów nawodnych. Jednocześnie na poligonie morskim, w rejonie Półwyspu Helskiego, załogi śmigłowców Mi-14PŁ będą doskonalić umiejętności w poszukiwaniu zanurzonego okrętu podwodnego. W oddzielnym epizodzie załogi Mi-14PŁ przećwiczą ostatnią fazę ZOP – niszczenie okrętu podwodnego; bombardowanie. W ramach współpracy z okrętami śmigłowiec pokładowy imitował będzie cel powietrzny w zadaniach obrony przeciwlotniczej okrętów. Załogi Bryz będą również prowadzić rozpoznanie jednostek nawodnych i określać charakter ich działań oraz ćwiczyć pozahoryzontalne wskazywanie celów, we współpracy z fregatą rakietową.


Ćwiczenie sił lotniczych to także okazja do sprawdzenia w działaniu procedur, zgrania i gotowości do prowadzenia działań sił naziemnych, których głównym celem pozostaje utrzymanie w ciągłej gotowości eksploatacyjnej infrastruktury lotnisk BLMW. Ćwiczone będą zagadnienia z zakresu rozpoznawania skażeń, powszechnej obrony przeciwlotniczej, odtwarzania infrastruktury lotniskowej po potencjalnych zniszczeniach, uzupełniania zapasów środków bojowych i materiałowych, utrzymania sprawności technicznej statków powietrznych, zabezpieczenia łączności oraz zabezpieczenia medycznego i ewakuacji medycznej.


Nad przebiegiem manewrów czuwać będą specjaliści z Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz stanowisk dowodzenia w 43. i 44. Bazie Lotnictwa Morskiego. Ćwiczeniem pokieruje dowódca BLMW, kmdr pil. Tadeusz Drybczewski.


Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej to jednostka wyspecjalizowana w prowadzeniu operacji lotniczych nad obszarami morskimi. Jednym z jej głównych zadań jest prowadzenie działań ZOP obejmujących poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych. To jedna z bardziej skomplikowanych operacji na morskim teatrze działań. Na Bałtyku jest ona dodatkowo utrudniona ze względu na nietypową charakterystykę hydrologiczną tego akwenu, stosunkowo niewielkie głębokości z dużą ilością warstw wody o zmiennej temperaturze i zasoleniu. Efektywne powadzenie działań lotniczych w tym obszarze uzależnione jest od wyszkolenia personelu latającego, wieloletniego zdobywania wiedzy i doświadczeń w trakcie specjalistycznych kursów i ćwiczeń na morzu. Pełne wykorzystanie możliwości śmigłowców zależy też od umiejętności operatorów systemów poszukiwawczo-uderzeniowych, którzy pełnią rolę oficerów taktycznych. Ich zadaniem jest nie tylko obsługa skomplikowanych systemów ale również zaplanowanie misji i dowodzenie. Realizacja zadań ZOP wymaga między innymi opanowania wybranych zagadnień z zakresu oceanografii, hydrologii czy hydroakustyki. Kolejną domeną działań BLMW jest rozpoznanie obszarów morskich, poszukiwanie, rozpoznanie i wskazywanie celów nawodnych okrętom, naprowadzanie na cele nawodne samolotów uderzeniowych a także monitoring czystości wód w Polskiej Strefy Ekonomicznej na Bałtyku. Te zadania realizowane są głównie przez załogi samolotów Bryza z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Do zadań lotnictwa morskiego należy również udział w operacjach SAR nad morzem. BLMW jako jedyna w kraju formacja utrzymuje ciągłą gotowość do ich prowadzenia. Obszar odpowiedzialności w tym zakresie obejmuje ponad 30 000 km² powierzchni Bałtyku. W ramach krajowego systemu ratownictwa morskiego i lotniczego całodobowe dyżury pełnią zarówno załogi śmigłowców typu W-3RM Anakonda jak i Mi-14PŁ/R. System ten wspierają również załogi samolotów patrolowych.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych