BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Pożegnanie z mundurem
30.01.2018
29 stycznia 2018 roku był ostatnim dniem służby kpt. Bogusława Grabskiego, wieloletniego Dyżurnego Operacyjnego Lotnictwa BLMW. Wczoraj, podczas uroczystej zbiórki kadry i pracowników, na sali tradycji BLMW, otrzymał podziękowania za lata służby.

Kpt. Bogusław Grabski ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Radiotechniczną w Jeleniej Górze w 1996 roku. Skierowany został do lotnictwa morskiego, gdzie rozpoczął służbę na stanowisku dowódcy obsługi stacji radiolokacyjnej w kompanii ubezpieczenia lotów 3 batalionu zabezpieczenia w Gdyni Babich Dołach. Z końcem 2003 roku wyznaczony został na Dyżurnego Operacyjnego Stanowiska Dowodzenia w Dowództwie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Po zmianach organizacyjnych, od 2012 roku pełnił obowiązki Dyżurnego Operacyjnego Lotnictwa Dyżurnej Służby Operacyjnej BLMW.

W trakcie służby wyróżniony został Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

Kpt. Grabskiego, żegnał dowódca BLMW, kmdr pil. Tadeusz Drybczewski oraz żołnierze i pracownicy RON dowództwa BLMW.


foto: kmdr ppor. Marcin Braszak


GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych