BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Pożegnanie w 43. Bazie Lotnictwa Morskiego
31.01.2018
Łącznie ponad 6200 godzin w powietrzu i wiele uratowanych istnień ludzkich to dorobek żegnających się dziś z mundurem dwóch zasłużonych pilotów śmigłowców ratowniczych Anakonda.


Kpt. pil. Janusz Żytko jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej z 1986 roku. Służbę rozpoczynał w 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a od 1989 służył w 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Gdyni, jako pilot samolotów naddźwiękowych MiG-21. W 1999 objął stanowisko pilota - nawigatora w 1 Dywizjonie Lotniczym, a w 2003 roku, po zmianach organizacyjnych w Brygadzie Lotnictwa MW, objął obowiązki dowódcy klucza śmigłowców w 28 eskadrze lotniczej MW. Następnie kolejno służył na stanowiskach instruktora i starszego instruktora w sekcji szkoleniowej eskadry. W 2004 roku objął stanowisko Szefa Szkolenia, a następnie inspektora bezpieczeństwa lotów. Po kolejnej zmianie struktur BLMW, został dowódcą klucza śmigłowców, a w 2014 roku dowódcą grupy poszukiwawczo ratowniczej w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego.

Kapitan Żytko, w ciągu 36 lat służby, spędził w powietrzu 3030 godzin. Przez wiele lat dowodził śmigłowcami ratowniczymi W-3 Anakonda w ramach dyżurów w krajowym systemie ratownictwa morskiego i lotniczego. W 2015 roku uczestniczył, jako dowódca załogi, w trzech akcjach ratowniczych przeprowadzonych w ciągu jednego dnia.
W trakcie służby odznaczony Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Wyróżniony został także statuetką Ikara.

Kpt. pil. Arkadiusz Kaczmarek ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w 1993 roku. Jego pierwszą jednostką była 18. Eskadra Lotnictwa Ratowniczo-Łącznikowego w Gdyni Babich Dołach, gdzie został wyznaczony na stanowisko pilota-nawigatora. Po zmianach organizacyjnych w Brygadzie Lotnictwa MW służył w 1. Dywizjonie Lotniczym i 28. Eskadrze Lotniczej, pełniąc obowiązki starszego pilota-nawigatora i dowódcy załogi. Od maja 2003 roku przez ponad siedem lat dowodził kluczem śmigłowców transportowych, uzyskując w tym samym czasie uprawnienia do dowodzenia załogą śmigłowca Anakonda podczas prowadzenia akcji ratowniczych. Po kolejnym przeformowaniu jednostek BLMW został inspektorem bezpieczeństwa lotów w 43. Bazie Lotnictwa Morskiego. Od 2013 roku pełnił obowiązki dowódcy załogi w kluczu śmigłowców.

Kapitan Kaczmarek to pilot klasy mistrzowskiej z uprawnieniami instruktora oraz pilota doświadczalnego zarówno na śmigłowcach W-3 jak i Mi-2. Za sterami statków powietrznych spędził 3199. W trakcie służby odznaczony Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Wyróżniony został odznaką honorową Sił Powietrznych i statuetką Ikara. 30 stycznia, w obecności rodzin, zastępcy dowódcy 43 Bazy Lotnictwa Morskiego, kmdr. por. Marka Drabarczyka i kolegów kpt. pil. Kaczmarek, zgodnie z przyjęty obyczajem i ceremoniałem, wykonał lot pożegnalny śmigłowcem Mi-2.

Dzisiaj (31 stycznia), na sali tradycji BLMW, dowódca 43 Bazy Lotnictwa Morskiego, w obecności żołnierzy i pracowników RON bazy pożegnał również:

Kpt. pil. Marcina Pańszczyka, od 2016 roku dowódcę klucza śmigłowców pokładowych 43 Bazy Lotnictwa Morskiego. Kpt. Pańszczyk ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w 2004 i rozpoczął służbę w 28 eskadrze lotnictwa MW, a następnie 43 Bazie Lotnictwa Morskiego jako pilot śmigłowców pokładowych SH-2G. Od 2015 roku pełnił funkcję dowódcy załogi, uczestnicząc m.in., jako dowódca komponentu, w ćwiczeniach TG-17, czy Cold Response 2016 prowadzonych z pokładu ORP typu Oliver Hazard Perry, u wybrzeży Norwegii.
Ogółem za sterami statków powietrznych spędził 1217 godzin. W trakcie służby odznaczony Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Kmdr. ppor. Tomasza Sikorę, szefa sekcji medycznej. Kmdr ppor. Sikora ukończył w 2000 roku Wojskową Akademię Medyczną i rozpoczął służbę jako starszy lekarz w 7 Szpitalu MW w Gdańsku Oliwie. W 2002 roku objął stanowisko lekarza w 3 batalionie zabezpieczenia, a rok później lekarza – ratownika w kluczu śmigłowców ratowniczych 28 eskadry lotnictwa MW. Jako lekarz pokładowy spędził w powietrzu 667 godzin w składzie załóg śmigłowców ratowniczych W-3 Anakonda.
W trakcie służby odznaczony Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

St. chor. szt. Tomasza Kryszczaka, młodszego podoficera - specjalistę sekcji zastosowania bojowego i działań bieżących. St. chor. szt. Kryszczak ukończył Szkołę Chorążych Personelu Technicznego Wojsk Lotniczych w 1985. Do lotnictwa morskiego trafił w 1998 roku, obejmując obowiązki technika w kluczu remontu uzbrojenia eskadry technicznej 3 batalionu zabezpieczenia. W latach 2004-10 był kierownikiem zespołu przechowywania i elaboracji rakiet.
W trakcie służby odznaczony Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

St. bsm. Romana Maćkiewicza, starszego technika stacji radiolokacyjnej AVIA. St. bsm. Maćkiewicz służy w strukturach BLMW od 1995 roku.foto: Maria Sobczak, Beata Wojtukiewicz


GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych