BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Święto Lotnictwa Morskiego
13.07.2018
98 lat temu sformowano pierwszą w historii jednostkę polskiego Lotnictwa Morskiego – Bazę w Pucku. Dwa tygodnie później, 15 lipca 1920 roku nad Bałtykiem pojawiła się bandera MW na kadłubie samolotu. Dzień ten stał się świętem lotnictwa morskiego.

10 lutego 1920 roku, po odzyskaniu przez Polskę, na mocy Traktatu Wersalskiego, dostępu do Morza Bałtyckiego, generał Józef Haller, wraz z ministrem spraw wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim i dwudziestoosobową delegacją Sejmu, dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Uroczystość odbyła się w Pucku, jedynym portowym mieście na odzyskanym wybrzeżu. 1 lipca 1920 roku na bazie istniejącej tutaj od 1911 roku infrastruktury niemieckiej lotniczej stacji badawczej Marynarki Wojennej utworzono polską Bazę Lotnictwa Morskiego. Już dwa tygodnie później, 15 lipca 1920 roku pierwszy lot nad Zatoką Pucką na, zmontowanym pospiesznie przez polskich mechaników, wodnosamolocie typu Friedrichshafen FF.33H, z wymalowaną na kadłubie banderą Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, wykonał chor. pil. Andrzej Zubrzycki. Dzień ten stał się symboliczną datą początków polskiego lotnictwa morskiego. W okresie międzywojennym był świętem Morskiego Dywizjonu Lotniczego, powstałego w 1923 roku z przekształcenia Bazy Lotnictwa Morskiego. Na mocy rozkazu nr 96/MON z 11 lipca 1995 roku, kultywująca tradycje MDLotu, dopiero co utworzona, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej otrzymała nazwę wyróżniającą Gdyńska, imię patrona kmdr por. pil. Karola Trzaski –Durskiego, jednego z dowódców MDLotu, oraz święto ustanowione na dzień 15 lipca. Z tej okazji, dzisiaj, w Dowództwie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej odbyła się uroczysta zbiórka kadry i pracowników RON Dowództwa BLMW, podczas której odczytano okolicznościowy rozkaz i wręczono wyróżnienia. Tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz RP” z odznaką w III stopniu wyróżnieni zostali:

 • kmdr ppor. Maciej Trzaska, szef sekcji wychowawczej Dowództwa BLMW
 • kmdr ppor. Krzysztof Mankiewicz, szef sekcji operacyjnej S-3 Dowództwa BLMW.
 • Ponadto Dowódca BLMW, cz.p.o kmdr pil. Jarosław Czerwonko wyróżnił żołnierzy BLMW i pracowników RON uzyskujących bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych nagrodami rzeczowymi, finansowymi, listami gratulacyjnymi i dodatkowym urlopem wypoczynkowym. W trakcie zbiórki wręczono także "Odznaki Pamiątkowe Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej", żołnierzom Dowództwa BLMW, którzy zgodnie ze statutem odznaki nabyli prawo do jej noszenia.

  ***
  Współczesny wymiar lotnictwa morskiego to specjalistyczne operacje lotnicze, które warunkują powodzenie każdej operacji morskiej. Działania prowadzone samodzielnie i we współdziałaniu z siłami okrętowymi w "trzecim wymiarze" przestrzeni morskiej to zwalczanie okrętów podwodnych, rozpoznanie jednostek nawodnych i wskazywanie celów okrętom, misje poszukiwawczo-ratownicze oraz transport taktyczny. Ze względu na wyspecjalizowane wyposażenie statków powietrznych oraz charakter realizowanych zadań, system szkolenia wieloosobowych załóg samolotów i śmigłowców lotnictwa morskiego różni się znacznie od szkolenia w innych jednostkach lotniczych. Specyficzne środowisko działania wymaga również podwyższonej odporności psychofizycznej personelu latającego, a także opanowania fachowej wiedzy z wielu dziedzin. Jednym z przykładów specyfiki działania lotnictwa morskiego są operacje zwalczania okrętów podwodnych, w których dodatkową trudność generuje nietypowa charakterystyka hydrologiczna Bałtyku. Efektywne prowadzenie takich operacji w głównej mierze uzależnione jest od wyszkolenia załóg, wieloletniego zdobywania wiedzy i doświadczeń, zarówno w trakcie specjalistycznych kursów jak i ćwiczeń na morzu. Dlatego też lotnictwo morskie to jedyna formacja, gdzie misją śmigłowca zwalczania okrętów podwodnych czy samolotu patrolowego dowodzi oficer taktyczny, który na bieżąco monitoruje dane z sensorów systemów poszukiwania lub rozpoznania, a nie pilot zajmujący tradycyjne miejsce dowódcy załogi. Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej to również jedyna formacja lotnicza w kraju utrzymująca ciągłą gotowość do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi. Do szerokiego wachlarza zadań realizowanych przez lotnictwo morskie należy także monitoring ekologiczny Polskiej Strefy Ekonomicznej na Bałtyku oraz transport ludzi i sprzętu.

  Od lutego 2018 roku żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej pełnią służbę także poza granicami kraju w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego EU SOPHIA, działającego w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej EUNAVFOR MED. Bazą PKW jest baza lotnictwa NATO Sigonella na Sycylii, a jego główne zadania to działania zmierzające do ograniczenia nielegalnego przemytu ludzi i towarów do Europy oraz wspieranie morskich sił bezpieczeństwa Libii w szkoleniu i realizacji działań na rzecz ograniczenia nielegalnej imigracji.

  Dowództwo Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej zostało sformowane w listopadzie 1994 roku. Obecnie podlegają mu dwie jednostki: 43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach oraz 44. Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie. Na ich wyposażeniu znajdują się samoloty Bryza w wersjach patrolowo–rozpoznawczej M28B 1R Bryza i M28B 1RM Bryza bis, monitoringu ekologicznego An-28E, transportowej An-28TD / M28B, a także śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ, pokładowe SH-2G, ratownictwa morskiego Mi-14PŁ/R i W-3WARM Anakonda oraz śmigłowce Mi-2.

  GALERIA


  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Katalog stron wojskowych