BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Ćwiczenie wojsk chemicznych Toxic Trip 2018
12.09.2018
Na przełomie września i października 2018 roku 43 Baza Lotnictwa Morskiego będzie gościła ponad 500 żołnierzy, którzy uczestniczyć będą w międzynarodowym ćwiczeniu wojsk chemicznych pod kryptonimem TOXIC TRIP 2018.W dniach od 29 września do 5 października na terenie 43 Bazy Lotnictwa Morskiego przeprowadzone zostanie międzynarodowe ćwiczenie wojsk chemicznych pod kryptonimem TOXIC TRIP 2018. Ćwiczenie TOXIC TRIP jest realizowane corocznie w jednym z Państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego lub Partnerstwa dla Pokoju. W roku 2018 Polska przejęła rolę Państwa Gospodarza ćwiczenia (Host Nation), wskazując lotnisko 43 Bazy Lotnictwa Morskiego jako miejsce jego przeprowadzenia. Ćwiczenie jest organizowane pod patronatem Grupy Roboczej 3 (Siły Powietrzne) Panelu Treningu i Ćwiczeń Połączonej Grupy Obrony przed Bronią Masowego Rażenia ds. Rozwoju Zdolności (ang. NATO Joint Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Defence Capability Development Group (JCBRND-CDG) / Training and Exercise Panel (TEP) / Working Team 3 (Air Force)). Celem ćwiczenia jest ujednolicenie procedur w pododdziałach wojsk chemicznych państw NATO i Partnerstwa dla Pokoju w zakresie prowadzenia likwidacji skażeń statków powietrznych, personelu latającego oraz transportowanych stanów osobowych i ładunków. W jego trakcie żołnierze ćwiczyć będą m. in. procedury ekstrakcji pilotów, załóg, personelu oraz ładunków ze statków powietrznych w sytuacji wystąpienia skażeń oraz przedsięwzięcia prowadzenia likwidacji skażeń. Istotnym zadaniem jest ćwiczenie procedur wykonywania zadań przez specjalistów wojsk chemicznych oraz medycznych podczas prowadzenia operacji przez siły powietrzne podczas wspólnego wykonywania zadań przez żołnierzy z różnych krajów. W ćwiczeniu TOXIC TRIP 2018 udział weźmie ponad 500 żołnierzy z 15 państw.

* * *

W dniu 2 października 2018 roku w ramach ćwiczenia TOXIC TRIP 2018 odbędzie się Dzień Dostojnych Gości. Obsługa wyłącznie dla akredytowanych dziennikarzy. Zgłoszenia akredytacyjne zawierające: imię i nazwisko, e-mail, nr legitymacji prasowej lub dowodu osobistego, nazwę redakcji, numer wozu transmisyjnego, służbowego lub prywatnego należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do piątku, 14 września, do godz. 15.00 , na adres e-mail: blmw.rzecznik@ron.mil.pl. Szczegółowy przebieg Dnia Dostojnych Gości podany zostanie w późniejszym terminie.

* * *

On 2 October 2018, the Day of Distinguished Guests will be held as part of the TOXIC TRIP 2018 exercise. Service only for accredited journalists. Accreditation applications containing: name and surname, date of birth, position, unit or institution, passport number or other document confirming the identity, rights to access classified information, e-mail address, press ID or identity card number sent within the deadline of Friday, September 14, at 15.00, to the e-mail address: blmw.rzecznik@ron.mil.pl. The detailed course of the Day of Distinguished Guests will be given at a later date.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych