BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Kwiaty pod obeliskiem Obrońców Kępy Oksywskiej w Mostach
19.09.2018
79 lat temu, 19 września 1939 roku zakończyły się walki w Obronie Kępy Oksywskiej. Wraz z kapitulacją żołnierzy płk. Dąbka przestała istnieć Lądowa Obrona Wybrzeża. Żołnierze BLMW uczcili dzisiaj pamięć o jej heroicznych walkach.


Dzisiaj, w 79 rocznicę zakończenia walk o Kępę Oksywską, żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej uczestniczyli w uroczystości przy "Obelisku ku czci Obrońców Kępy Oksywskiej 1939 roku" w Mostach. Delegacja oficerów Dowództwa BLMW, uczciła pamięć żołnierzy Lądowej Obrony Wybrzeża, składając wiązankę kwiatów pod obeliskiem. Apel Poległych odczytała kpt. Małgorzata Pohl z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego. Po uroczystości złożenia wiązanek kwiatów, odbyła się msza polowa. Żołnierze BLMW złożyli także wiązankę kwiatów w miejscu upamiętniającym śmierć dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża, płk. Dąbka znajdującym się na terenie 43 Bazy Lotnictwa Morskiego

* * *

10 września 1939 roku dowodzący Lądową Obroną Wybrzeża płk. Stanisław Dąbek, po krwawych walkach w rejonie Gdyni i na jej przedpolach zdecydował o stopniowym wycofaniu wszystkich sił na Kępę Oksywską. Specyficzne ukształtowanie tej morenowej wysoczyzny z przylegającymi do morskiego brzegu 40 metrowymi klifami i poprzedzającą ją pradoliną kaszubską, stanowiła dobry punkt obrony. Tutaj mieściło się także dowództwo floty, koszary, magazyny i warsztaty, stanowiska baterii nadbrzeżnej "Canet" oraz artylerii plot. W latach 1928-39 port wojenny na Oksywiu stanowił główną bazę polskiej floty. Na niewielkim obszarze Kępy, pozbawionym umocnień stałych, skoncentrowano ok. 9 tys. żołnierzy z dwóch morskich pułków strzelców, 5 batalionów ON i kilku pododdziałów sformowanych już w trakcie Kampanii. Żołnierze dysponowali ok. 130 ciężkimi karabinami maszynowych, 14 moździerzami i 23 działami piechoty. 12 września Niemcy przełamują obronę przedpola Kępy m.in. we wsi Mosty. Tego dnia w obronie pozycji, w szturmie prowadzonym na bagnety pod Mostami ginie kmdr. ppor. inż. Zygmunt Horyd, organizator i dowódca Batalionu Marynarzy zwanego także "Batalionem Horyda", jednego z najdzielniejszych pododdziałów Lądowej Obrony Wybrzeża. Kmdr. Horyd był przed wojną szefem Budownictwa Wybrzeża Morskiego we Flocie i Obszarze Nadmorskim, pracował m.in. przy budowie nabrzeża portu w Gdyni. Jego imię nosił istniejący w latach 1995-2002 3. Batalion zabezpieczenia, a później, 43 Baza Lotnicza MW w Gdyni Babich Dołach (2003-2010). Ogółem, na tej niewielkiej przestrzeni, o powierzchni niespełna 50 km2, pomiędzy 10, a 19 września stoczono ponad 110 potyczek, w wyniku czego zginęło ponad 2 tys. obrońców Kępy. Obrońcy, odpierający ataki lądowe, narażeni byli na nieustanne naloty lotnictwa niemieckiego i ostrzał z pancernika Schleswig – Holstein. Po południu 19 września, Niemcy wykonują ostateczne uderzenie. O 16.30 kapitulują resztki 1 morskiego pułku strzelców, a walki trwają już tylko na Babich Dołach. Płk Dąbek prowadzący garstkę pozostających przy nim żołnierzy do ataku, zostaje trafiony w głowę odłamkiem pocisku moździerzowego. Ranny, odbiera sobie życie strzałem z pistoletu. O 17.00 Kępa Oksywska kapituluje. Na terenie 43 Bazy Lotnictwa morskiego znajduje się miejsce upamiętniające śmierć płk. Dąbka. Postanowieniem władz na uchodźstwie w latach 60 płk. Dąbek awansowany został pośmiertnie do stopnia generała brygady, a w 1993 prezydent RP Postanowieniem z dnia 4 czerwca 1993 roku w sprawie uznania stopni wojskowych nadanych przez władze Rzeczypospolitej na Uchodźstwie uznał stopień nadany płk. Dąbkowi. Generał spoczywa na cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Gdyni-Redłowie.


GALERIA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych