BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
79 rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
27.09.2018
27 września 1939 roku, jeszcze w oblężonej Warszawie, wobec rychłego zakończenia czynnej walki zbrojnej powstała Służba Zwycięstwu Polsce, organizacja, której celem była zakonspirowana walka z okupantem. Tak rodziło się Polskie Państwo Podziemne.


Inspiratorami powstania Służby Zwycięstwu Polsce były cywilne władze Warszawy z prezydentem Stefanem Starzyńskim na czele, Rada Obrony Stolicy (Komitet Obywatelski), a także generałowie: dowódca Obrony Warszawy Juliusz Rómmel (w Kampanii Polskiej dowódca Armii Łódź) i Michał Karaszewicz - Tokarzewski (w Kampanii Polskiej dowódca grupy operacyjnej ze składu Armii Pomorze). Gen. Rómmel, przekazując pełnomocnictwa Rządu na Uchodźstwie gen. Tokarzewskiemu uczynił go pierwszym dowódcą pierwszej zakonspirowanej siły zbrojnej państwa podziemnego. 13 listopada 1939 roku Wódz Naczelny przekształcił Służbę Zwycięstwu Polsce w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w lutym 1942 roku w Armię Krajową, podziemną armię Polskiego Państwa Podziemnego, będącego fenomenem w okupowanej Europie. Rozbudowane struktury PPP, choć zakonspirowane, stanowiły atrybuty istnienia państwa polskiego i poświadczały jego ciągłość. Polskie Państwo Podziemne dysponowało sądownictwem, szkolnictwem (także wyższym), mediami, administracją i instytucjami kultury.

Dzisiaj w 79 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego delegacje żołnierzy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Armii Krajowej w Sopocie oraz pod Pomnikiem Gdyńskich Harcerzy w Gdyni. Zgodnie z tradycją uroczystość w Gdyni zakończyło pasowanie na ucznia dzieci z pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni. Tradycja szkoły symbolicznie podkreśla ciągłość pokoleń i sztafetę wartości jakie przyświecały tworzącym Polskie Państwo Podziemne.

GALERIA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych