BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
VIP DAY na Toxic Trip 2018
02.10.2018
Dzisiaj w ramach międzynarodowego ćwiczenia wojsk chemicznych sił powietrznych pk. Toxic Trip 2018 odbył się Dzień Dostojnych Gości. Uczestników szkolenia odwiedził gen. bryg. Stefan Mordacz, reprezentujący Inspektorat Rodzajów Wojsk.


Gości witał, gospodarz tegorocznej edycji Toxic Trip, dowódca 43 Bazy Lotnictwa Morskiego kmdr pil. Cezary Wiatrak, który w trakcie krótkiego spotkania przedstawił zadania bazy, jej strukturę i sprzęt. Następnie zaproszeni goście udali się na płytę lotniska, gdzie oczekiwały już narodowe zespoły, uczestnicy ćwiczenia, którzy zaprezentowali w pełni rozwinięte stanowiska do dekontaminacji, czyli zespołu specjalistycznych przedsięwzięć zmierzających do usunięcia i dezaktywacji toksycznych substancji, którymi mogą zostać porażeni żołnierze i sprzęt. Prezentowano również sprzęt niezbędny w prowadzeniu rozpoznania skażeń bojowymi środkami trującymi, środkami promieniotwórczymi i biologicznie czynnymi, oraz służący do likwidacji skutków użycia broni chemicznej i masowego rażenia. Kolejną część programu stanowił pokaz dynamiczny, który przeprowadził zespół szybkiego reagowania, w którego struktury wchodziły grupy zadaniowe z Austrii, Niemiec i Polski. Narratorem i prezentującym kolejne elementy pokazu był kierownik ćwiczenia, kpt. Carsten Market (Niemcy). Scenariusz pokazu zakładał, że w wyniku wypadku drogowego, któremu uległa cysterna z toksycznymi środkami przemysłowymi rannych zostało dwóch żołnierzy z konwoju. Jako pierwsi na miejscu akcji stawił się zespół oceniający możliwe zagrożenia chemiczne, a następnie ranni zostali ewakuowani do szpitala polowego. W jego wnętrzu poszkodowanych poddano zabiegom likwidacji skażeń, a następnie procedurom medycznym, prezentując zaproszonym gościom proces postępowania z poszkodowanymi, którzy ucierpieli z powodu oddziaływania toksycznych środków przemysłowych. Wszystkie elementy pokazu wykonywane były przez uczestników ćwiczenia w indywidualnych środkach ochrony przed skażeniami; specjalnej odzieży ochronnej i maskach przeciwgazowych. Na zakończenie kpt. Carsten Market krótko podsumował pokazy, a następnie goście udali się na obiad.

***

Ćwiczenie Toxic Trip rozpoczęło się w sobotę, 29 września i potrwa do piątku, 5 października. Jest realizowane corocznie w jednym z Państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego lub Partnerstwa dla Pokoju, pod patronatem Grupy Roboczej 3 (Siły Powietrzne) Panelu Treningu i Ćwiczeń Połączonej Grupy Obrony przed Bronią Masowego Rażenia ds. Rozwoju Zdolności (ang. NATO Joint Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Defence Capability Development Group (JCBRND-CDG) / Training and Exercise Panel (TEP) / Working Team 3 (Air Force)). W roku 2018 Polska przejęła rolę Państwa Gospodarza ćwiczenia (Host Nation), wskazując lotnisko 43 Bazy Lotnictwa Morskiego jako miejsce jego przeprowadzenia. Celem ćwiczenia jest ujednolicenie procedur w pododdziałach wojsk chemicznych państw NATO i Partnerstwa dla Pokoju w zakresie prowadzenia likwidacji skażeń statków powietrznych, personelu latającego oraz transportowanych stanów osobowych i ładunków. W jego trakcie żołnierze ćwiczą m. in. procedury ekstrakcji pilotów, załóg, personelu oraz ładunków ze statków powietrznych w sytuacji wystąpienia skażeń oraz przedsięwzięcia prowadzenia likwidacji skażeń oraz współdziałania żołnierzy różnych krajów w tym zakresie. W ćwiczeniu TOXIC TRIP 2018 bierze udział ponad 500 żołnierzy z 11 państw: Austrii, Belgii, Francji, Kanady, Niemiec, Szwecji, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski oraz ponad 60 specjalistycznych pojazdów. Dodatkowo w tegorocznej edycji ćwiczenia uczestniczą obserwatorzy z Australii, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Pokaz statyczny i dynamiczny w ramach Dnia Dostojnych Gości w ramach ćwiczenia Toxic Trip 2018. Foto: kmdr ppor. Marcin Braszak


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych