BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Toxic Trip 2018 zakończone
05.10.2018
Dzisiaj zakończyło się międzynarodowe ćwiczenie wojsk chemicznych sił powietrznych pod kryptonimem Toxic Trip 2018, przeprowadzone na terenie 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach.


Ćwiczenie, które trwało od 29 września zakończono zbiórką stanów osobowych biorących w nim udział. Kierownik ćwiczenia kpt. Carsten Market (Niemcy) zameldował zakończenie ćwiczenia. Podziękowania za udział w ćwiczeniu, jego sprawne przeprowadzenie i zabezpieczenie złożył przewodniczący Grupy Roboczej 3 (Siły Powietrzne) Panelu Treningu i Ćwiczeń Połączonej Grupy Obrony przed Bronią Masowego Rażenia ds. Rozwoju Zdolności płk. Luigi Mancino (Włochy). Następnie uczestnicy ćwiczenia odebrali stosowne certyfikaty, poświadczające udział w tym przedsięwzięciu.
W kolejnych dniach zespoły zadaniowe z poszczególnych państw – uczestników (w składach mieszanych lub narodowych) ćwiczyły wg. przygotowanych wcześniej scenariuszy i przyjętych procedur epizody związane z zagrożeniami chemicznymi, radiologicznymi i biologicznymi. Przygotowane przez specjalistów scenariusze uwzględniały cały wachlarz współczesnych zagrożeń, występujących zarówno w czasie wojny jak i pokoju. Wśród nich były np. zagrożenia związane z użyciem broni masowego rażenia w celach terrorystycznych (np. gazy bojowe przemieszczane z użyciem drona), niekontrolowanego rozprzestrzeniania toksycznych środków przemysłowych, ale także zagrożenia radiologiczne. W ćwiczeniu brały udział (statycznie) statki powietrzne z 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego (C-295M), 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego (Su-22) oraz z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego (Mi-2). Z ich wykorzystaniem ćwiczono m. in. procedury ekstrakcji pilotów, załóg, personelu oraz ładunków ze statków powietrznych w sytuacji wystąpienia skażeń oraz przedsięwzięcia prowadzenia likwidacji skażeń. W ćwiczeniu wzięło udział ponad 500 żołnierzy z 11 państw: Austrii, Belgii, Francji, Kanady, Niemiec, Szwecji, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski. Zabezpieczenie techniczne stanowiło ponad 67 specjalistycznych pojazdów, które dotarły na teren lotniska drogą kołową i lotniczą. W ćwiczeniu uczestniczyli ponadto obserwatorzy z Australii, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Podczas ćwiczenia nie zabrakło również miejsca na wymianę doświadczeń pomiędzy Starszym Podoficerem Dowództwa 43 Bazy st. chor. Piotrem Skalskim, a jego odpowiednikami w Siłach Powietrznych USA. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie realizowanych zadań i różnic w zakresie działania, szkolenia i dyscypliny. W spotkaniu uczestniczyli:

 • SMSgt (Senior Master Sergeant) David EDWARDS
 • SMSgt Charles HALL.
 • Szczególne podziękowania otrzymał CMSgt (Chief Master Sergeant) Brian RUTLEGE z USAF (United States Air Force).

  GALERIA migawki z ćwiczenia


  GALERIA zbiórka na zakończenie ćwiczenia cz. 1


  GALERIA zbiórka na zakończenie ćwiczenia cz. 2


  GALERIA spotkanie starszego podoficera 43 bazy ze swoim odpowiednikiem z USA  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Katalog stron wojskowych