BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Sztandar dla Dowództwa BLMW
16.02.2019
Rok 2019 jest rokiem jubileuszu 25 lecia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Stan osobowy Dowództwa Brygady na zebraniu żołnierskim wyraził chęć, by Dowództwo Brygady uzyskało sztandar wojskowy.


Inicjatywa ta spotkała się z życzliwą przychylnością i gotowością wsparcia przez środowisko byłych lotników morskich. Celem jej realizacji zawiązał się Komitet Honorowy Fundatorów Sztandaru składający się z przedstawicieli stowarzyszeń byłych żołnierzy, a w szczególności "Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego i Sympatyków Lotnictwa" oraz "Morskiego klubu Gdyńskiego oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP", a także byłych dowódców Brygady Lotnictwa MW oraz władz samorządowych. Aby wypełnić przyjęte zobowiązanie Komitet postanowił zebrać niezbędne środki finansowe z dobrowolnych wpłat na konto:

BGŻ BNP PARIBAS

18 1600 1114 1870 6967 7000 0003
STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ODDZIAŁ GDYŃSKI – MORSKI KLUB SENIORÓW LOTNICTWA


Zgodę na ufundowanie sztandaru wyraził Minister Obrony Narodowej w dniu 9 stycznia 2019 roku. Serdecznie zachęcamy do wsparcia tego szczytnego celu.

* * *

Na początku lat 90-tych w Dowództwie Marynarki Wojennej rozpoczęto prace nad wprowadzeniem nowej, dostosowanej do struktur NATO, organizacji lotnictwa morskiego. W czerwcu 1991 roku Dowódca Marynarki Wojennej wydał rozkaz o utworzeniu Grupy Organizacyjno - Przygotowawczej, której zadaniem było sformowanie nowego związku taktycznego Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, w skład której, w nowych strukturach, wejść miał personel i sprzęt wszystkich dotychczas funkcjonujących jednostek: 34 pułku lotnictwa myśliwskiego, 18 eskadry ratowniczo – łącznikowej MW, 7 pułku lotnictwa specjalnego i 40 eskadry śmigłowców ZOP i Ratownictwa. Prace nad utworzeniem nowego związku taktycznego trwały do 1994 roku. Najpierw, do 30 czerwca 1994 roku, na podstawie decyzji Min. O.N. nr 01/Org. z 3 stycznia 1994 roku oraz rozkazu dowódcy MW nr Pf-9 z 29 stycznia 1994 roku przeformowano Dowództwo MW, likwidując Szefostwo Lotnictwa i tworząc w jego miejsce Zespół Oficerów Lotnictwa z zastępcą Szefa Sztabu MW ds. lotnictwa MW. Następnie rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej, wydanym na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 053/org z 27 lipca 1994 roku sformowano do dnia 31 października 1994 roku Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Tym samym rozkazem powołano także: 1 Pucki Dywizjon Lotniczy MW i 3 batalion zabezpieczenia w Gdyni Babich Dołach (sformowanie do 31 grudnia 1994, utworzone z 34 plm i 18 erł), 2 Dywizjon MW i 4 batalion zabezpieczenia w Darłowie (sformowanie do 30 czerwca 1995, utworzone z 40 eśzop i rat) oraz 3 Kaszubskiego Dywizjonu Lotniczego i 5 batalionu zabezpieczenia (sformowanie do 31 grudnia 1995, powstały z przeformowania 7 pls). W wyniku przeprowadzonej reorganizacji uzyskano strukturę, w której rozdzielono część lotniczą od elementów zabezpieczenia. Lotnictwo morskie, jako pierwsze w kraju, przyjęło struktury zbudowane według wówczas nowej koncepcji zabezpieczenia logistycznego, zgodnej ze standardami Sojuszu Północnoatlantyckiego. W ciągu minionych 25 lat struktury podległe dowództwu BLMW jeszcze dwukrotnie ulegały wewnętrznym przeobrażeniom. W początku XXI wieku definitywnie wycofano ze lotnictwa MW samoloty z napędem odrzutowym, co wpłynęło na zmianę struktur: dywizjony lotnicze przekształcono w eskadry, a bataliony zabezpieczenia stały się bazami lotniczymi MW, przejmując rolę elementu logistycznego. W styczniu 2011 roku wszystkie jednostki skonsolidowano w dwie Bazy Lotnictwa Morskiego, podległe Dowództwu BLMW. W lipcu 1995 roku Brygada Lotnictwa MW otrzymała nazwę wyróżniającą: Gdyńska oraz imię kmdr. pil. Karola Trzaski-Durskiego, jednego z pionierów lotnictwa morskiego i jego współtwórcy, dowódcy międzywojennego Morskiego Dywizjonu Lotniczego, funkcjonującego w latach 1923-39. Święto Brygady wyznaczono na dzień 15 lipca, co stanowi bezpośrednie odniesienie do święta Morskiego Dywizjonu Lotniczego oraz pierwszego lotu polskiego samolotu nad Zatoką Pucką, którego dokonał chor. Andrzej Zubrzycki, zaledwie dwa tygodnie po utworzeniu Bazy Lotnictwa Morskiego, 20 lipca 1920 roku. W grudniu 2007 roku nadano BLMW odznakę pamiątkową, zaś w czerwcu 2015 roku oznakę rozpoznawczą Dowództwa BLMW.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych