BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Zmiana na stanowiskach dowódców baz i zastępcy dowódcy BLMW
02.04.2019
29 marca i 1 kwietnia br. odbyły się dwie uroczystości przekazania i objęcia obowiązków dowódców baz: 43 Oksywskiej Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach oraz 44 Kaszubsko-Darłowskiej Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie.

Jako pierwszy ze sztandarem 44 Bazy Lotnictwa Morskiego pożegnał się, dotychczasowy dowódca Kaszubsko - Darłowskiej bazy, kmdr pil. Andrzej Szczotka. W piątek, 29 marca, na lotnisku w Siemirowicach, w obecności podwładnych, rodziny i zaproszonych gości, kmdr. Szczotka złożył meldunek dowódcy Brygady, kmdr pil. Jarosławowi Czerwonce o zdaniu obowiązków dowódcy bazy. Jednocześnie meldunek o przyjęciu obowiązków złożył, jej nowy dowódca, wyznaczony na to stanowisko Decyzją Ministra Obrony Narodowej, kmdr pil. Paweł Smereka.
Wczoraj (1 kwietnia) taka sama uroczystość odbyła się na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach. Z Oksywską Bazą, w obecności podwładnych, rodziny i zaproszonych gości, żegnał się kmdr pil. Cezary Wiatrak, który od 1 kwietnia wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy BLMW. Nowym dowódcą 43 Bazy Lotnictwa Morskiego został kmdr pil. Andrzej Szczotka, dowodzący dotąd bazą w Siemirowicach i Darłowie.

GALERIA
Przekazanie i przyjęcie obowiązków dowódcy 44. Kaszubsko - Darłowskiej Bazy Lotnictwa Morskiego, Siemirowice, 29 marca 2019 roku


GALERIA
Przekazanie i przyjęcie obowiązków dowódcy 43. Oksywskiej Bazy Lotnictwa Morskiego, Gdynia-Babie Doły, 1 kwietnia 2019 rokuKomandor pil. Cezary Wiatrak to absolwent dęblińskiej "Szkoły Orląt", Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Marynarki Wojennej. W 1990 roku, po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, trafił do 37 Pułku Śmigłowców Transportowych. Następnie we wrześniu 1992 roku skierowano go do 18 Eskadry Lotnictwa Ratowniczo–Łącznikowego MW, stacjonującej na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach. Od tego momentu jego kariera zawodowa związana jest z lotnictwem morskim. W 1995 roku powierzono mu dowodzenie kluczem 1 Puckiego Dywizjonu Lotniczego, a sześć lat później, został zastępcą dowódcy eskadry. Od marca do lipca 2004 roku pełnił obowiązki szefa sekcji szkoleniowej 28 Puckiej Eskadry Lotniczej, a następnie kolejny raz został zastępcą dowódcy eskadry. W lutym 2011 roku objął dowodzenie Grupą Lotniczą 44 Bazy Lotnictwa Morskiego stacjonującą na lotnisku w Darłowie. Następnie został skierowany na podyplomowe studia operacyjno-strategiczne w Akademii Obrony Narodowej. Po ich ukończeniu, w listopadzie 2015 roku, objął obowiązki dowódcy Grupy Działań Lotniczych 43 Bazy Lotnictwa Morskiego. Od października 2016 do marca 2019 roku był dowódcą bazy. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 kwietnia 2019 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy BLMW.
Komandor Cezary Wiatrak jest pilotem śmigłowców ratowniczych W-3WARM Anakonda, latał również śmigłowcami Mi-2, Mi-8 i Mi-17. Posiada uprawnienia instruktora oraz pilota doświadczalnego II stopnia. W powietrzu spędził ponad 2880 godzin. W trakcie służby był wielokrotnie wyróżniany, między innymi: Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę oraz statuetką Ikara oraz tytułem Zasłużony Pilot Wojskowy. Za udział w akcji udzielania pomocy powodzianom na południu Polski w 1997 roku został odznaczony Krzyżem Zasługi Za Dzielność.

Komandor dypl. pil. Andrzej Szczotka jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, gdzie w 1986 roku ukończył 4-letnie studia inżynierskie na kierunku pilotażu samolotu odrzutowego. Dwukrotnie studiował także w Akademii Marynarki Wojennej. W 2000 roku ukończył wyższe studia dowódczo - sztabowe, a w 2006 roku studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i dowodzenie. Karierę lotnika morskiego rozpoczął w 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego gdzie pod koniec 1986 roku został wyznaczony na stanowisko pilota. Następnie pełnił obowiązki starszego pilota, a od 1992 roku - dowódcy klucza. Po 4 latach dowodzenia kluczem został starszym nawigatorem w 1 Dywizjonie Lotniczym. Jednocześnie zaangażował się w organizację programu wymiany eskadr pomiędzy dywizjonem wyposażonym w samoloty MiG-21Bis i MiG-21UM a 2 Skrzydłem Lotnictwa Morskiego Niemiec w Eggebeck, wykorzystującym samoloty uderzeniowe Tornado. W ramach tego programu zrealizowano cykl wspólnych ćwiczeń polskich i niemieckich lotników morskich, odbywających się zarówno w Gdyni, jak i Eggebeck. Od 2001 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy dywizjonu, a po jego przeformowaniu – zastępcy dowódcy 28 Puckiej Eskadry Lotniczej. W kwietniu 2004 roku związał się z Dowództwem BLMW, gdzie początkowo został wyznaczony na stanowisko szefa sekcji szkolenia lotniczego. W tym samym roku awansował do stopnia komandora porucznika i objął obowiązki szefa szkolenia brygady. Po kolejnych 4 latach służby został zastępcą dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, awansując na stopień komandora. Pełniąc obowiązki na tym stanowisku wielokrotnie podejmował społeczne inicjatywy, między innymi na rzecz fundacji wspierających leczenie ciężko chorych dzieci. Koordynował również organizację transportu lotniczego zespołów medycznych z organami do przeszczepu, realizowanego w ramach tak zwanej "Akcji Serce". W marcu 2015 roku, objął obowiązki dowódcy 44 Bazy Lotnictwa Morskiego. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, w dniu 1 kwietnia 2019 roku objął obowiązki dowódcy 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach.
Komandor pil. Andrzej Szczotka w powietrzu spędził łącznie ponad 3030 godzin. Latał na samolotach TS-11 Iskra, SB Lim-2, Lim-5, Mig-21Bis, Mig-21UM oraz na śmigłowcu Mi-2. Obecnie jest pilotem samolotów An-28/M28B Bryza. W trakcie służby był wielokrotnie wyróżniany, w tym: Lotniczym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, statuetką "Ikara" oraz dwukrotnie tytułem honorowym "Zasłużony Pilot Wojskowy".

Komandor pil. Paweł Smereka jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej. Od początku swojej służby, po ukończeniu w 1991 roku dęblińskiej "Szkoły Orląt", związał się z lotnictwem Marynarki Wojennej. Do 1994 roku służył w 18 Eskadrze Ratowniczo – Łącznikowej MW na stanowisku pilota - nawigatora. Po utworzeniu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej (BLMW) pełnił służbę w 1. Dywizjonie Lotniczym. W 2002 roku objął obowiązki młodszego specjalisty w pionie szkolenia Dowództwa BLMW. W tym samym roku został również skierowany na praktykę dowódczo - sztabową w Kanadzie. W latach 2003 - 2006 był specjalistą Zarządu Szkolenia Połączonej Kwatery NATO Brunssum w Holandii. W międzyczasie, w 2004 roku, był uczestnikiem kursu oceny taktycznej sił powietrznych w Niemczech. Po powrocie do kraju został specjalistą Oddziału Lotnictwa Dowództwa Marynarki Wojennej, a w marcu 2007 roku objął obowiązki zastępcy Szefa Lotnictwa MW. Od listopada 2007 roku do grudnia 2010 roku dowodził 29 Eskadrą Lotniczą w Darłowie. Następnie, rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej, z dniem 1 stycznia 2011 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy Grupy Działań Lotniczych w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach. W tym samym roku podjął studia w Akademii Obrony Narodowej, a po ich ukończeniu powrócił do 43 Bazy. Od listopada 2014 do maja 2016 roku dowodził 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, a następnie, 49 Bazą Lotniczą w Pruszczu Gd. Od kwietnia 2017 roku przebywał w rezerwie kadrowej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, z dniem 1 kwietnia 2019 roku objął obowiązki dowódcy 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach.
Komandor pil. Paweł Smereka latał na samolotach TS-11 oraz śmigłowcach Mi-2, W-3 i Mi-17. W powietrzu spędził ponad 2800 godzin, z tego 1800 na śmigłowcach typu W-3.W trakcie służby był wyróżniany, między innymi: Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny i Srebrnym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych