BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i 9. Rocznica katastrofy smoleńskiej
15.04.2019
Żołnierze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej uczcili pamięć polskich oficerów – jeńców wojennych, zamordowanych przez NKWD na wschodzie w 1940 roku. 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.


Delegacja żołnierzy 43 Bazy Lotnictwa Morskiego uczestniczyła w uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 79. Rocznicy II masowej zsyłki Polaków na Sybir, która odbyła się 13 kwietnia, o godzinie 10.00 na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. Po uroczystym apelu pamięci, pod pomnikiem Golgota Wschodu, złożono wiązanki kwiatów. O godzinie 13:00 w honorowej asyście Kompanii i Orkiestry reprezentacyjnej MW odbyła się uroczystość na cmentarzu wojennym w Gdyni-Redłowie. Jej ostatnim akcentem było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Katynia. Wiązankę kwiatów złożyła Delegacja żołnierzy Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Foto: kmdr ppor. Radosław Pioch

***

W środę, 1o kwietnia delegacja żołnierzy dowództwa BLMW, pod przewodnictwem dowódcy Brygady, kmdr pil. Jarosława Czerwonko uczestniczyła w uroczystości z okazji 9 rocznicy, tragicznej katastrofy samolotu rządowego, z prezydentem Polski na pokładzie, lecącym na uroczyste obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Pamięć ofiar katastrofy uczczono, składając o godzinie 08:41 wiązanki kwiatów na grobie śp. admirała floty Andrzeja Karwety, tragicznie zmarłego dowódcy Marynarki Wojennej w latach 2007-2010, spoczywającego na cmentarzu komunalnym w Baninie.

Delegacja oficerów dowództwa BLMW, pod przewodnictwem dowódcy BLMW, kmdr pil. Jarosława Czerwonko składa wiązankę kwiatów na grobie śp. admirała floty Andrzeja Karwety, tragicznie zmarłego dowódcy Marynarki Wojennej w latach 2007-2010, spoczywającego na cmentarzu komunalnym w Baninie.
Foto: kpt. mar. Anna Sech***

Rozkazem szefa Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD) Ławrientija Berii, kilka dni po 17 września i ataku ZSRR na Polskę, utworzono obozy jenieckie, a wśród nich te najbardziej znane: w w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W obozach tych zgromadzono oficerów, podoficerowie oraz szeregowych Wojska Polskiego, także z rezerwy - naukowcy, lekarze, urzędnicy państwowi, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, przedstawiciele wolnych zawodów. 5 marca 1940 roku Politbiuro Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego zatwierdziło decyzję o wymordowaniu polskich jeńców. Jeńców z Kozielska mordowano w Katyniu i Smoleńsku, oficerów ze Starobielska w Charkowie, a z Ostaszkowa w Twerze. Masowe groby tych ostatnich odnaleziono w Miednoje. Inne masowe groby znajdują się w Bykownii pod Kijowem oraz w Kuropatach pod Mińskiem. Nie znana jest dokładna liczba rozstrzelanych. Przyjmuje się liczbę ponad 21800 zabitych osób. Z tej liczby, do dziś nie znane jest miejsce pochówku ok. 33% zamordowanych. Wśród jeńców było 12 generałów, 1 admirał, 82 pułkowników, 205 podpułkowników i 563 majorów. 14 listopada 2007 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił dzień 13 kwietnia (data dzienna opublikowania przez Niemców w 1943 informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego) Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych