BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Szkolenie poligonowe baterii przeciwlotniczych
01.10.2019
W piątek (27.09) na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych (CPSP) w Ustce zakończyło się trwające od początku września szkolenie poligonowe pododdziałów aryleryjsko-rakietowych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Rodzajów Sił Zbrojnych


Szkolenie z udziałem baterii przeciwlotniczych 43 i 44 Bazy Lotnictwa Morskiego, stanowiących integralne pododdziały baz, rozpoczęło się od serii przygotowawczych zadań ogniowych. W ramach zgrupowania poligonowego przeciwlotnicy wielokrotnie wykonywali strzelania bojowe do celów powietrznych zarówno z armat S-60B jak i przeciwlotniczych przenośnych zestawów rakietowych GROM. Szkolenie strzeleckie prowadzone było według określonych zadań ogniowych do celów powietrznych poruszających się na różnych wysokościach i odległościach, zarówno w ciągu dnia jak i w godzinach nocnych. Na skuteczność tego typu zestawów ogromny wpływ mają takie czynniki jak precyzja i szybkość działania, trafność dowodzenia i zgranie obsług. Integralną częścią zgrupowania jest również wykonywanie zadań związanych z obsługą i konserwacją uzbrojenia, przygotowaniem do strzelania, doskonaleniem procedur zabezpieczenia logistycznego, przygotowania pododdziałów do wykonania zadań bojowych oraz umiejętności maskowania stanowisk ogniowych. W trakcie szkolenia przeprowadzono także sprawdzenie wykorzystania możliwości taktyczno-bojowych wyposażenia w warunkach poligonowych.
Pododdziały przeciwlotnicze baz lotnictwa morskiego są wyposażone w wozy dowodzenia WD-95 oraz zmodernizowane armaty S-60MB. Wraz z drużyną strzelców przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM tworzą tzw. zestaw artyleryjski BLENDA. Zestaw może pracować w trybie autonomicznym, gdzie wykrywanie i wskazywanie celów odbywa się przy pomocy zintegrowanej głowicy śledzącej wozu WD-95 lub lornety, która jest głównym sensorem wynośnego punktu obserwacyjnego. Armaty mogą również działać niezależnie od wozu dowodzenia, przy wykorzystaniu własnych przyrządów celowniczych.
Głównym zadaniem baterii przeciwlotniczych baz lotnictwa morskiego jest bezpośrednia osłona lotnisk Brygady Lotnictwa MW. Mogą one zwalczać pojedyncze i grupowe środki napadu powietrznego w zakresie małych i bardzo małych wysokości, lecące z dowolnego kierunku, na kursach spotkaniowych i oddalających się, w odległości rażenia zestawów rakietowych i artyleryjskich. Zintegrowane ćwiczenia sił przeciwlotniczych są stałym przedsięwzięciem systemu szkoleniowego i stanowią przygotowanie do działań w warunkach bojowych.

GALERIAMinisterstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych