BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Modyfikacja samolotów i śmigłowców BLMW
28.08.2014
W tym tygodniu ostatni podlegający modyfikacji śmigłowiec Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej W-3 został przekazany do zakładów lotniczych.

Zgodnie z umową podpisaną przez Inspektorat Uzbrojenia i PZL – Świdnik na pięciu tego typu maszynach zostaną wykonane prace unifikujące je do wersji wyposażenia W-3WA/W-3WARM.


Unifikacji podlegają dwie maszyny transportowe (0209 i 0304) oraz trzy w wersji ratownictwa morskiego „Anakonda” (0505, 0506 i 0511). Jako ostatni do Świdnika trafił darłowski W-3RM z numerem 0506. Transportowe W-3 weszły na wyposażenie 18. Eskadry Lotnictwa Łącznikowego MW stacjonującej na lotnisku w Gdyni Babich Dołach w 1989 roku. Najstarsze „Anakondy” 0505 i 0506 rozpoczęły służbę trzy lata później a W-3RM z numerem 0511 - w 1993 roku. Po unifikacji wyposażenie wszystkich pięciu maszyn ma być kompatybilne z trzema najnowszymi W-3WARM o numerach 0813, 0815 oraz 0906 co znacznie ułatwi proces szkolenia załóg. Śmigłowce transportowe zyskają dodatkowo dźwig burtowy oraz wyposażenie umożliwiające wykonywanie zadań ratowniczych i transportu medycznego. Zgodnie z umową proces modyfikacji zakończy się w kwietniu 2016 roku.

 

W ubiegłym miesiącu do macierzystych jednostek powróciły kolejne dwie maszyny wyposażone w system automatycznej identyfikacji jednostek pływających AIS. W system ten wyposażony został samolot monitoringu ekologicznego An-28E (nr 0404) oraz „Anakonda” (nr 0813). Łącznie BLMW posiada już pięć statków powietrznych wyposażonych w system AIS: dwa samoloty An-28E, dwa śmigłowce W-3RM oraz śmigłowiec Mi-17. AIS został zaprojektowany jako systemem wspomagający prowadzenie nawigacji na akwenach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki wzajemnej wymianie danych identyfikacyjnych oraz parametrów ruchu między statkami i brzegowymi systemami nadzorującymi pomaga uniknąć kolizji. Załogom samolotów i śmigłowców Brygady Lotnictwa MW umożliwia identyfikację jednostek pływających podczas lotów nad obszarami morskimi bez potrzeby prowadzenia rozpoznania wzrokowego. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia samolot An-28E z pułapu około 3000 metrów za pomocą AIS może identyfikować jednostki pływające znajdujące się na całym akwenie południowego i środkowego Bałtyku.

 

W zakładach lotniczych PZL Mielec trwa również zabudowa nowych zespołów napędowych na dwóch samolotach patrolowo – rozpoznawczych An-28B1R oraz samolocie monitoringu ekologicznego An-28E. W miejsce dotychczasowych silników TWD-10B z trójłopatowym śmigłem AW-24AN otrzymają one silniki PZL-10S z pięciołopatowym śmigłem Hartzell.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych