BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Dowództwo

DOWÓDZTWO
GDYŃSKIEJ BRYGADY LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ

Dowódca
kmdr pil. Tadeusz DRYBCZEWSKI

 

Zastępca Dowódcy
kmdr dypl. pil. Jarosław CZERWONKO

 

Szef Sztabu
  kmdr por. Cezary KURKOWSKI

Szef Szkolenia
kmdr por. pil. Roman TAŃSKI

 

Szef Pionu Inżynieryjno-Lotniczego
kmdr por. Grzegorz KUTYŁA

 

Szef Pionu Bezpieczeństwa Lotów
kmdr por. pil. Sławomir SKRAJNY

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych