BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Dowództwo

DOWÓDZTWO
GDYŃSKIEJ BRYGADY LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ


Dowódca
kmdr pil. Jarosław CZERWONKO

 

Zastępca Dowódcy
  kmdr pil. Cezary WIATRAK

 

Szef Sztabu
  kmdr por. Cezary KURKOWSKI

 

Szef Szkolenia
  kmdr por. pil. Bartłomiej LIPIŃSKI

 

Szef Pionu Inżynieryjno-Lotniczego
kmdr por. Grzegorz KUTYŁA

 

Szef Pionu Bezpieczeństwa Lotów
kmdr por. pil. Sławomir SKRAJNY

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych