BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Polityka bezpieczeństwa

 Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej dążąc do zapewnienia
bezpieczeństwa operacji lotniczych, podejmuje szereg działań zmierzających
do eliminacji zagrożeń na lotnisku oraz w jego otoczeniu.

 

 

Bezpieczeństwo jest priorytetem we wszystkich działaniach Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Wywiera największy wpływ na realizację postawionych zadań z zachowaniem najwyższego, możliwego do osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa lotów poprzez proaktywne działania w ramach zarządzania systemem bezpieczeństwa lotów (SBL). Operacje lotnicze są realizowane z zachowaniem polityki bezpieczeństwa i odpowiadają narodowym i międzynarodowym normom.

 

Polityka bezpieczeństwa przyjęta i realizowana w BLMW (.pdf).

 

Poufny, dobrowolny system zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa lotów


Oprócz obowiązkowego systemu raportowania, w Dowództwie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej ustanawia się poufny, dobrowolny system zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa lotów. Zgłoszenie należy przesłać na wybrany adres e-mail personelu Pionów Bezpieczeństwa Lotów za pomocą sieci MIL-WAN, SI ARCUS, fax, e-mail lub przekazać osobiście do:

 

 

w Dowództwie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej:
Starszego Inspektora BL BLMW - tel. 261 268 123; e-mail: s.skrajny@gdynia.ron.int,
Inspektora BL BLMW - tel. 261 268 793; e-mail: a.beczek@gdynia.ron.int.

w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych:
Szefa Oddziału BL DG RSZ - fax: 261 826 753; e-mail: obl_dgrsz@ron.int

w Inspektoracie MON ds. BL:
Szefa Inspektoratu MON ds. BL - fax: 261 572 589; e-mail: inspektoratmonbl@wp.mil.pl

 

W celu zgłoszenia zagrożenia należy wykorzystać formę raportu

Personel Pionu Bezpieczeństwa Lotów BLMW, DG RSZ, Inspektoratu MON ds. BL będzie chronił zgłaszającego uwzględniając poufność zgłaszanych informacji oraz zasady ochrony danych osobowych. Respektowanie zasady ochrony zgłaszającego zagrożenia bezpieczeństwa lotów deklaruje Dowódca BLMW w swojej polityce bezpieczeństwa lotów

Przedmiotem analiz komórki bezpieczeństwa lotów są wszystkie nie anonimowe informacje, które mogły, mają lub mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotóww lotnictwie wojskowym. Po rozpatrzeniu informacji osoba z komórki bezpieczeństwa lotów sporządza notatkę zawierającą opis problemu i jej opinię w tej sprawie. Notatka sporządzona jest z uwzględnieniem poufności zgłaszanych informacji oraz zasady ochrony danych osobowych. W razie potrzeby komórka bezpieczeństwa lotów przedstawia DowódcyBLMW propozycję odpowiednich działań profilaktycznych związanych ze zgłoszonym problemem. Notatka podlega archiwizacji. Osobie zgłaszającej przysługuje prawo otrzymania informacji o rozpatrzeniu zgłoszenia. Raz na pół roku osoba funkcyjna komórki bezpieczeństwa lotów sporządza notatkę zbiorczą z funkcjonowania sytemu, w szczególności uwzględniając w niej liczbę odnotowanych zgłoszeń i ich krótki opis uniemożliwiający identyfikację zgłaszającego i szczegółów zgłaszanych przez niego informacji. Notatkę tę załącza się do analiz okresowych stanu bezpieczeństwa lotów. Informacje anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Formularz raportu zgłoszenia dobrowolnego (.pdf)

 

 

Zobacz także:

Loty dronami w MATZ Oksywie

Pokazy laser, szt. og, balony i lampiony.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych