BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
SZEF SZTABU BRYGADY LOTNICTWA MW

 

 

Komandor porucznik Cezary Kurkowski to absolwent studiów magisterskich na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (2000) oraz studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie kryzysowe w Akademii Marynarki Wojennej (2006). Początkowo, po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej, trafił do 3. Batalionu Zabezpieczenia w Gdyni Babich Dołach gdzie został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu radionawigacyjnego. Od stycznia 2003 roku służył w 28. Puckiej Eskadrze Lotniczej, najpierw jako dowódca klucza obsługi urządzeń radioelektronicznych, a następnie inżynier sekcji techniki lotniczej. W latach 2004-2006 pełnił tą samą funkcję w 43. Bazie Lotniczej MW. Pod koniec 2006 roku został skierowany do Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej gdzie objął obowiązki oficera sekcji personalnej. Następnie był szefem sekcji personalnej w 43. Bazie Lotniczej MW (2008-2011) i Dowództwie BLMW (2011-2016). Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej 18 kwietnia 2016 roku objął obowiązki Szefa Sztabu Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Komandor Cezary Kurkowski ukończył także liczne kursy specjalistyczne, między innymi z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, dla obserwatorów wojskowych ONZ oraz kurs z zakresu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w administracji rządowej. Dwukrotnie został również skierowany do pełnienia obowiązków w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Bośni, w 2011 roku na stanowisku dowódcy zespołu obserwacyjno-łącznikowego a w 2014 -starszego oficera wydziału planowania operacyjnego.

W trakcie dotychczasowej służby wyróżniony został Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych