BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Loty dronami w MATZ Oksywie

Loty DRONAMI w MATZ Oksywie


Wytyczne w sprawie wykonywania lotów przez RPAS w MATZ pdf

 


Numer telefonu do Oksywie TWR: 261 268 888Kwestie wykorzystania dronów regulują ponadto: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r.
Prawo lotnicze
z późniejszymi zmianami

oraz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 grudnia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych