BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
100 lecie Niepodległości
09.11.2018
100 lat temu Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo wojsk polskich. W tym samym dniu aktem kapitulacji Niemiec zakończyła się I wojna światowa. Po 123 latach Polska wracała na mapę świata jako niepodległe państwo.

Od września 1917 r. działała w Warszawie powołana przez Niemcy i Austro-Węgry Rada Regencyjna, która w grudniu 1917 r. utworzyła gabinet ministrów. Jednak już w początku listopada 1918 r. członkowie Rady przekonani byli o potrzebie utworzenia rządu, który mógłby przeprowadzić wybory do Sejmu. Przejmowaniu władzy sprzyjała sytuacja międzynarodowa. Kończąca się właśnie I wojna światowa okazała się klęską wszystkich zaborców. Austro-Węgry i Niemcy zostali pokonani, a Rosja pogrążyła się w krwawej wojnie domowej. 10 listopada do Warszawy przybył uwolniony z twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski. Do jego dyspozycji oddali się członkowie Rady Regencyjnej i Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej w Lublinie z Ignacym Daszyńskim na czele. 11 listopada, w dniu kapitulacji Niemiec Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu i trzy dni później rozwiązała się. Misję tworzenia nowego polskiego rządu Piłsudski powierzył Ignacemu Daszyńskiemu, jednak wobec obaw prawicy wobec Daszyńskiego, pierwszy oficjalny rząd utworzył Jędrzej Moraczewski. 22 listopada 1918 r. Piłsudski zatwierdził dekret, stanowiący rodzaj namiastki ustawy zasadniczej. Tak rodziło się państwo polskie, które po 123 latach niewoli ponownie znalazło się na mapie świata.

W 1937 r. Sejm RP ustanowił 11 listopada Świętem Niepodległości. W latach 1945-89 próby kultywowania obchodów tego święta groziły surowymi represjami ze strony władz. Ustawą Sejmu wybranego w czerwcu 1989 r. Święto Niepodległości 11 listopada zostało przywrócone.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości dzisiaj w Dowództwie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz Bazach Lotnictwa Morskiego odbyły się uroczyste zbiórki kadry i pracowników RON, podczas których odczytano okolicznościowe rozkazy, wręczono medale resortowe i wyróżnienia. Dowódca BLMW, kmdr pil. Jarosław Czerwonko wyróżnił żołnierzy dowództwa BLMW i pracowników RON uzyskujących bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych pochwałami, nagrodami rzeczowymi, listami gratulacyjnymi i dodatkowym urlopem wypoczynkowym.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, delegacja żołnierzy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej udział weźmie w uroczystym Capstrzyku Niepodległości ulicami Gdyni, który rozpocznie się o godzinie 17:30 pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przy pomniku "Polska Morska" na Skwerze Kościuszki delegacja uczestniczyć będzie w Apelu Pamięci. W dniu Święta żołnierze BLWM złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem "Polska Morska" w Gdyni oraz pod pomnikiem Józefa Klebby w Kosakowie.

Program uroczystości:

10 listopada 2018 roku (sobota)

13:00 – 16:30 - Piknik Wojskowy "Służymy Niepodległej"
17:30 – 18:00 – Ceremonia złożenia wiązanek kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego;
18:00 – 19:00 Uroczysty Capstrzyk Niepodległości ulicami Gdyni połączony z uroczystościami pod pomnikiem "Polska Morska";

11 listopada 2018 roku (niedziela) Gdynia
08:00 – podniesienie wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej;
10:00 – uroczysta masz święta w intencji Ojczyzny w Kościele Najświętszej Marii Panny (ul. Świętojańska);
12:00 – Gdyńska Parada Niepodległości (Plac Konstytucji, ul. 10 lutego, skwer Kościuszki);
12:45 – uroczystości przy pomniku "Polska Morska" na skwerze Kościuszki;

Kosakowo
12:45 – ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem Józefa Klebby, uczestnika walk o polskość Kosakowa (ul. Żeromskiego, przed UG Kosakowo);

Sopot
18:00 – uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele Garnizonowym w Sopocie;
19:00 – ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem Martyrologii Mieszkańców Sopotu (ul. T. Kościuszki, przy UM Sopot);GALERIA zbiórka dowództwa BLMW


GALERIA zbiórka 43 BLotM


GALERIA uroczysty capstrzyk 10.11.2018


GALERIA uroczystość Święta NiepodległościMinisterstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych