BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Wizyta członków Światowego Związku Żołnierzy AK
22.11.2018
We wtorek, 20 listopada gośćmi Brygady Lotnictwa MW byli członkowie koła Sopot Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.W trakcie spotkania z Dowódcą Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr. pil. Jarosławem Czerwonko prezes koła Sopot Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, kpt w st. spocz. Tomasz Kuplicki uhonorował dowódcę BLMW medalem z okazji 25 lecia Związku. Dowódca BLMW, podziękował za otrzymane wyróżnienie, wyraził chęć dalszej współpracy oraz przekazał na ręce prezesa koła pamiątkowe upominki. Po spotkaniu członkowie Koła udali się na płytę lotniska 43 Bazy Lotnictwa Morskiego, gdzie w jednym z hangarów zapoznali się z eksploatowanymi przez Bazę statkami powietrznymi oraz pojazdami specjalnymi, niezbędnymi w prawidłowym utrzymaniu gotowości eksploatacyjnej lotniska. Kolejnym punktem pobytu była wizyta w wieży portu lotniczego i spotkanie z żołnierzami służb ruchu lotniczego oraz zabezpieczenia meteorologicznego, którzy przedstawili gościom zakres i meandry swojej pracy, na rzecz bezpiecznego korzystania z przestrzeni powietrznej. Specyfikę swojej pracy przedstawiła także Wojskowa Straż Pożarna. Na zakończenie wizyty goście podjęci zostali tradycyjną wojskową grochówką.GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych