BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
SH-2G na ORP Ślązak
15.05.2019
Na pokładzie okrętu patrolowego ORP Ślązak wylądował po raz pierwszy śmigłowiec pokładowy SH-2G Kaman. Lądowania, były częścią cyklu lotów próbnych, które załogi samolotów i śmigłowców BLMW przeprowadziły przed przekazaniem okrętu do służby.

W ubiegłym tygodniu załogi śmigłowca pokładowego SH-2G Kaman, z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach, przeprowadziły cykl lotów próbnych, w ramach współpracy z będącym w trakcie prób zdawczo - odbiorczych, okrętem patrolowym ORP Ślązak. Przeprowadzone testy obejmowały m. in. sprawdzenie poprawności działania świateł podejścia, określenie najbardziej optymalnej ścieżki podejścia oraz sposobu lądowania na pokładzie okrętu. Po raz pierwszy także załoga śmigłowca dowodzona przez kmdr ppor. Janusza Grzybowskiego wykonała lądowanie na pokładzie okrętu. Przeprowadzono także kotwiczenie maszyny na pokładzie oraz rozruch silnika śmigłowca z pomocą zasilacza okrętowego. Łącznie przeprowadzono 20 lądowań. W ramach prób wykonano także symulację procedury tankowania śmigłowca w zawisie oraz podejście do lądowania kontrolowane z pokładu okrętu. Załoga śmigłowca przeprowadziła również szkolenie dla załogi patrolowca, która będzie obsługiwać lądowisko. W jego ramach demonstrowano bezpieczne podejście do śmigłowca, podłączenia zasilania i węża do tankowania. Wszystkie próby przebiegły bez zastrzeżeń. Wcześniej z okrętem współpracowały także załogi samolotów M28B 1R oraz śmigłowców W-3WARM, w trakcie których testowano m. in. transport ładunków pomiędzy okrętami, ewakuację medyczną oraz poprawność działania systemów nawigacyjnych.GALERIA loty SH-2G


GALERIA ORP ŚlązakMinisterstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych