BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Święto Marynarki Wojennej - finał Dni Morza
28.06.2019
W niedzielę, 30 czerwca, przypada Święto Marynarki Wojennej, które zgodnie z tradycją jest finałem Dni Morza. Obchodzone jest od ponad 90 lat i nierozerwalnie łączy się z historią polskiej obecności na Bałtyku.


Uroczystości z asystą honorową MW, festyn marynarski oraz pokazy okrętów i sprzętu wojskowego będzie można zobaczyć w dniu tegorocznego Święta Marynarki Wojennej w Gdyni. Z okazji święta marynarze podniosą na okrętach wielką galę banderową oraz wezmą udział w uroczystościach upamiętniających tradycje i historię polskich sił morskich. Obchodom towarzyszyć będą „morskie” atrakcje dla społeczeństwa oraz uroczyste wręczenie sztandaru najmłodszej jednostce MW - Morskiej Jednostce Rakietowej im. komandora Zbigniewa Przybyszewskiego.

Sztandar Morskiej Jednostki Rakietowej im. Komandora Zbigniewa Przybyszewskiego został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, którego członkiem i głównym fundatorem były Wojskowe Zakłady Elektroniczne S. A. w Zielonce. Sztandar ufundowano również dzięki pomocy finansowej przyjaciół i partnerów społecznych Morskiej Jednostki Rakietowej: firmie Kongsberg Defence Sp. z o. o., władzom miasta Hel, Helskiemu Kompleksowi Muzealnemu i Stowarzyszeniu Przyjaciele Helu, władzom samorządowym gminy Gniewino, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz innym miłośnikom Morskiej Jednostki Rakietowej.
Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostaną wnuczka patrona MJR Janina Bogusławska – Narloch i kmdr dypl. rez. Stanisław Koryzma - orędownik idei powstania jednostki.

Nadanie sztandaru to szczególne wyróżnienie, a także wyraz zaufania oraz szacunku jakim darzą żołnierzy nie tylko przełożeni, ale również władze samorządowe i społeczeństwo Helu. To akt docenienia współczesnej roli jednostki w systemie obrony wybrzeża i szacunku oraz oddania dla dziedzictwa tradycji przejętych i kultywowanych przez marynarzy Morskiej Jednostki Rakietowej.

***

W ostatni weekend czerwca przy nabrzeżu Skweru Kościuszki w Gdyni zacumują i zostaną udostępnione do zwiedzania trzy okręty:
 • podwodny ORP Orzeł,
 • transportowo - minowy ORP Kraków,
 • ratowniczy ORP Zbyszko.
Na pokłady jednostek będzie można wejść w sobotę (w godzinach 10:00 – 12:00 i 14:00 – 18:00) oraz niedzielę (w godzinach 14:00 – 18:00). Natomiast Okręt – Muzeum ORP Błyskawica będzie można zwiedzić bezpłatnie odwiedzić w sobotę i niedzielę w godzinach 14:00 – 18:00.

***
UWAGA! Na pokład okrętu podwodnego mogą wchodzić dzieci, które ukończyły 10 lat. Podyktowane jest to warunkami bezpieczeństwa. Ponadto na okręcie obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia materiałów niebezpiecznych, bagaży, toreb, plecaków i dużych przedmiotów. Nie będzie można robić zdjęć ani rejestrować materiałów video.


PROGRAM OBCHODÓW
ŚWIĘTA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
sobota, 29 czerwca
 • 19:00 – 20:30 – uroczysty capstrzyk z okazji święta Marynarki Wojennej, w tym:
 • - uroczysty przemarsz pododdziałów (trasa przemarszu będzie wiodła ulicami: 3 Maja - 10 Lutego - Pułaskiego - Waszyngtona - Skwer Kościuszki - Pomnik Polska Morska);
  - złożenie znicza przy tablicy pamiątkowej poświęconej oficerom polskiej Marynarki Wojennej (ul. 10 Lutego);
  - złożenie znicza pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego (ul. Pułaskiego);
  - złożenie znicza pod tablicą 100-lecia Marynarki Wojennej (ul. Waszyngtona);
  - uroczystości przy pomniku Polska Morska na Skwerze Kościuszki (wystąpienia okolicznościowe, odczytanie Apelu Pamięci, salwa honorowa, złożenie wiązanek kwiatów, defilada pododdziałów).


niedziela, 30 czerwca
 • 08:00 – uroczyste podniesienie wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej;
 • 08:30 – złożenie wiązanek kwiatów w panteonie bohaterów Marynarki Wojennej (Cmentarz MW w Gdyni – Oksywiu);
 • 09:30 – uroczysta msza św. w intencji Marynarki Wojennej w Kościele Garnizonowym w Gdyni – Oksywiu (ul. Śmidowicza);
 • 12:00 – uroczysty apel z okazji święta Marynarki Wojennej połączony z wręczeniem sztandaru Morskiej Jednostce Rakietowej (odczytanie aktu ufundowania sztandaru, wbicie gwoździ honorowych i pamiątkowych, poświęcenie sztandaru, odczytanie aktu nadania i wręczenie sztandaru, salut świąteczny z pokładu ORP Błyskawica, defilada pododdziałów);
 • 14:00 – 18:00 – Festyn Marynarski (Molo południowe – okolice Akwarium Gdyńskiego) – możliwość obejrzenia sprzętu wojskowego (rakietowego, saperskiego, minerskiego, hydrograficznego, przeciwlotniczego oraz ratowniczego), występy artystyczne, stanowiska promocyjne, grochówka.

Program Festynu Marynarskiego:

14:00 – 14:10 rozpoczęcie festynu;
14:15 – 15:15 Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej;
15:15 – 15:30 Pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej;
15:40 – 15:50 Quiz o morzu i Marynarce Wojennej;
15:50 – 16:20 Występ Zespołu Wokalnego Klubu MW;
16:20 – 16:30 Quiz o morzu i Marynarce Wojennej;
16:35 – 16:55 Występ zespołu tanecznego BE4ART z Klubu Marynarki Wojennej;
17:00 – 18:00 Występ kół wokalnych Klubu 3. Flotylli Okrętów;
18:00 – 18:10 Zakończenie festynu.

***

Tradycja obchodów Święta Morza sięga przełomu XVIII i XIX wieku i wywodzi się z obrzędów kaszubskich. Obrzędy te miały zawsze charakter ludowy, nigdy państwowy. Podkreślały jednak związek ludności polskiej z morzem. Pomysł obchodów Święta Morza zrodził się w 1932 roku w Gdyni. Jego autorem był Andrzej Wachowiak, członek gdyńskiego zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej, który zaproponował, aby pod koniec czerwca każdego roku, uroczyście święcić kutry i łodzie rybackie. Inicjatywa Andrzeja Wachowiaka, jak się później okazało, przerodziła się w obchodzone dorocznie uroczystości poświęcone morzu. Przed wybuchem II wojny światowej Święto Morza lub inaczej Dni Morza, obchodzone były ośmiokrotnie, przede wszystkim w Gdyni. W czasie wojny i okupacji tradycje obchodów kontynuowane były w tajemnicy, a na okrętach polskiej Marynarki Wojennej niekiedy dni te przypadały na okres wojennych zmagań na morzu. Po wojnie uroczystości odbywały się także w innych miastach polskiego wybrzeża, m.in. w Szczecinie, Kołobrzegu, Słupsku, Ustce, Władysławowie, Świnoujściu i Sopocie. Święto MW po raz pierwszy obchodzono 10 lutego 1928 roku, jako nawiązanie do zaślubin Polski z morzem. W kolejnych latach obchodów marynarskiego święta nie przerwała nawet wojna. Z należytym szacunkiem tradycje podtrzymywano bowiem na polskich okrętach, które walczyły u boku aliantów. Po wojnie, Święto MW, zostało ustanowione na ostatnią niedzielę czerwca jako finał obchodów Dni Morza.

GALERIA
Pokaz ratownictwa w wykonaniu załogi śmigłowca W-3WARM, 27 czerwca 2019, Gdynia.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych