BIP
GDYŃSKA BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ
Aktualności
Trening personelu latającego w wodach Zatoki Puckiej
08.08.2019
Dzisiaj członkowie personelu latającego BLMW uczestniczyli w treningu posługiwania się środkami ratownictwa wodnego i sygnalizacyjnymi. Miejscem treningu były wody Zatoki Puckiej.


Trening taki to część szkolenia lotniczego i obowiązkowo każdy członek załóg latających musi w nim uczestniczyć raz w roku. W jego trakcie personel latający szkoli się w posługiwaniu indywidualnym i grupowym sprzętem ratowniczym, będącym na wyposażeniu statków powietrznych. Szkolenie polega na wielokrotnym wykonywaniu czynności przewidzianych po awaryjnym opuszczeniu statku powietrznego w locie nad obszarami wodnymi (wodowanie na spadochronie), jak również samodzielne opuszczenie statku powietrznego po wodowaniu. Personel ćwiczył także posługiwanie się środkami pirotechnicznymi będącymi na wyposażeniu tratw ratunkowych i indywidualnymi środkami sygnalizacyjnymi. Użyto m.in. tratw Mewa-6, tratw Aerolite 10, lotnicze łódki ratunkowe oraz zestawy kamizelek śmigłowcowych ZKŚPL KL-7 i i indywidualne wyposażenie ratownicze do lotu personelu latającego. Trening, którego celem jest wyrabianie odpowiednich nawyków przydatnych w sytuacjach awaryjnych, zwykle realizowany jest w basenie. Jednak tym razem odbył się w warunkach realnych, we współdziałaniu z Dywizjonem Okrętów Wsparcia 3 Flotylli Okrętów, z wykorzystaniem kutra K-5. Miejscem jego przeprowadzenia była Zatoka Pucka, a szkoleni podkreślają, że trening przeprowadzony w warunkach zbliżonych do rzeczywistych pozwala znacznie lepiej przygotować się do ewentualnych sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania misji, nad akwenami wodnymi. W trakcie zajęć stan morza wynosił 2 stopnie w skali Beauforta, a nad bezpieczeństwem szkolonych czuwał ratownik w wodzie.GALERIA

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych